Syreskader

Alle mennesker med tænder i munden kan få syreskader!

Mad- og drikkevarer kan give ætsning af tænderne, hvis de er sure. Surheden måles med et tal, der kaldes en pH-værdi. Jo lavere pH-værdien er, jo mere surt er produktet. 

Se syrebarometeret

Tænderne ætses, når pH-værdien kommer under 5,5. Du kan mange gange læse pH-værdien på varedeklarationen. Du kan også se pH-værdien på en række udvalgte produkter på syrebarometret.