Vil du klage?

Hvis du ikke er tilfreds med den behandling, du eller dit barn har modtaget hos Varde kommunale Tandpleje, har du forskellige klagemuligheder.

Vi opfordrer til, at du i første omgang kontakter Berit Østergaard Nielsen, som er leder af Varde kommunale Tandpleje. 

Klage over behandling og undersøgelse

Du har også mulighed for at klage til Patientombuddet, som behandler klager over autoriserede sundhedspersoner.

Patientombuddet tager stilling til, om tandlægen/tandplejeren har handlet korrekt og i overensstemmelse med fagets normer for god behandling.

Læs mere på Patientombuddets hjemmeside:

Patientombuddet

Du kan få vejledning om alle klagemuligheder hos Varde kommunale Tandpleje.

Kontakt Varde kommunale Tandpleje

Tandskadeerstatning

Hvis du har fået en skade under en undersøgelse eller behandling hos Varde kommunale Tandpleje, kan du søge Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning om erstatning.

Det er en forudsætning, at det er overvejende sandsynligt, at skaden er sket som følge af tandbehandlingen eller mangel på behandling.

Læs mere om erstatningsordningen og find anmeldelsesskemaer:

Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning

OVERTANDLÆGE

Berit Østergaard Nielsen

tlf. 24 47 66 78
Skriv til Berit Østergaard