Kommunale tandplejeordninger

Tandplejeordninger for børn og voksne.

Der findes flere tilbud om tandpleje, hvor det offentlige enten betaler hele regningen eller giver et tilskud til betalingen.

Oversigt over tandplejeordninger:

Tilskud til kontanthjælpsmodtagere

Du kan få tilskud til tandbehandling, hvis du modtager kontanthjælp eller uddannelseshjælp. SU-modtagere er ikke omfattet.

Du kan også få tilskud, hvis du får revalideringsydelse eller ledighedsydelse, og ydelsen svarer til kontanthjælpsniveau.

Læs mere:

Tilskud til tandbehandling