Hjælp til betaling af tandbehandling

Hvis du er særligt vanskeligt stillet, kan du søge om hjælp til tandlægeregningen. Hvem du skal kontakte, afhænger af din situation.

Hvem kan få tilskud?

Du kan søge om at få tilskud til tandbehandling, hvis du får kontanthjælp, revalideringsydelse eller uddannelseshjælp. SU-modtagere er ikke omfattet.

Varde Kommune støtter kun, hvis behandlingen er nødvendig og helbredsmæssigt velbegrundet.

Varde Kommune skal forhåndsgodkende tilskuddet til tandbehandling. Godkendelsen gælder i en periode på 2 måneder – også selv om du ikke længere er en del af målgruppen.

For alle, der får støtte, vil den årlige egenbetaling være 600 kroner (også personer på 25 år eller derover).

Hvordan søger jeg?

Hvis du vil søge Varde Kommune om hjælp til tandlægeregningen, skal du kontakte Borgerservice, hvis du er pensionist. 

Hvis du ikke er pensionist, skal du kontakte Varde Kommunes ydelsesteam.

De kan oplyse dig om, hvordan du søger.

Varde Kommunes Ydelsesteam

Telefon: 79 94 79 62

Skriv til ydelsesteamet
Borger- service

Telefon: 79 94 68 00

Skriv til Borgerservice