Omsorgstandpleje

Omsorgstandpleje er en tandplejeordning for borgere over 18 år, der på grund af kronisk nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap kun vanskeligt kan gå til en almindelig privat praktiserende tandlæge.

Det kan for eksempel være: 

  • Borgere, som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for hjælp i almindelige daglige funktioner eller pleje og omsorg, uanset boform.
  • Borgere, hvis egenomsorg er så begrænset, at personen ikke kan udnytte den eksisterende sygesikringstandplejeordning.
  • Borgere hvis karakteristika er, at de har nedsat evne til at klare egen daglig hjemmetandpleje.

Opgaven i omsorgstandplejen består primært i at forebygge og behandle tænder, så der ikke opstår smerter. Det er også vigtigt, at tyggefunktionen bevares på et tilstrækkeligt niveau.

Dere er egenbetaling i Omsorgstandplejen. Prisen er dog højst 520 kr. i 2018.

Hvordan kommer jeg med i omsorgstandplejen?

Hvis du gerne vil med i omsorgstandplejen, kan du kontakte visitationen i Social og Handicap Service i Varde Kommune.

Når et ungt menneske på 18 år forlader børne- og ungetandplejen, kan der henvises direkte til omsorgstandpleje.

Som patient kan du klage til Patientombuddet over kommunens afgørelse. 

Hvem udfører omsorgstandplejen?

I Varde Kommune er opgaven udliciteret til HjemmeTandlægen I/S.

Varde kommunale Tandpleje administrerer ordningen og kan kontaktes på telefon 79 94 86 00.

Hvor foregår behandlingen?

Tandlægen kommer ud i hjemmet til borgeren. Kun ved helt specielle lejligheder er der brug for, at borgeren kommer ind på en tandklinik.