Tandskader

Voksne kan modtage økonomisk støtte til tandlægeregningen ved tandskader.

Tandskader efter en ulykke

Varde Kommune kan yde økonomisk støtte til voksne borgere, der har været ude for en ulykke med tænderne, hvis enten funktionen er ødelagt eller det er meget skæmmende for udseendet. Som noget ret nyt gælder dette også for skader opstået i forbindelse med et epileptisk anfald.

Det er en betingelse, at borgeren ikke er med i omsorgstandplejen, specialtandplejen, og at der ikke er en forsikring, som kan dække skaden.

Ansøgning om støtte sendes til Varde Kommune så hurtigt som muligt efter skadens opståen, således at der på ansøgningstidspunktet er udført mindst mulig permanent behandling.

Varde Kommune yder hjælp til den billigst mulige, forsvarlige behandling, og der ydes kun hjælp til kroner, broer og implantater, hvis det er den eneste forsvarlige behandlingsmulighed.

Den økonomiske støtte er uafhængigt af borgerens økonomiske forhold.

Tandskader efter kemobehandling eller stråler i hoved-hals regionen

Der er mulighed for at søge Region Syddanmark om hjælp til tandlægeregningen, hvis det kan dokumenteres, at der er kommet et stort behandlingsbehov efter kemobehandling eller stråler i hoved-hals regionen. Du eller din tandlæge kan kontakte tandplejen på 79 94 86 00 for yderligere information.

Tandskader i forbindelse med Sjøgrens sygdom

Der er mulighed for at søge Region Syddanmark om hjælp til tandlægeregningen, hvis det kan dokumenteres, at der er kommet et stort behandlingsbehov efter du har fået Sjøgrens sygdom. Du eller din tandlæge kan kontakte tandplejen på 79 94 86 00 for yderligere information.