Ansøg om socialtandpleje

Læs mere om hvordan du søger om socialtandpleje

dentist office interior

Ansøg om socialtandpleje

Henvisning til Socialtandplejetilbuddet kan ske ved, at herberget, værestedet eller varmestuen, hvor borgeren ofte kommer, udfylder visitationsblanketten sammen med borgeren. Visitationsblanketten er en skriftlig bekræftelse på, at borgeren er i målgruppen.

Borgere, der ikke er tilknyttet et tilbud (herberg, værested eller varmestue), kan rette henvendelse til socialforvaltningen i Varde kommune. Socialforvaltningen udfylder sammen med borgeren visitationsblanketten, som skriftlig bekræftelse på, at borgeren er i målgruppen for Socialtandplejetilbuddet. Den udfyldte visitationsblanket sendes via til sikkerpost@Varde.dk

Tandbehandlingen i Socialtandplejen foregår på Varde kommunes tandklinik. Det er ikke muligt at møde op på tandklinikken uden forudgående aftale.

Tidsbestilling på telefon 79948600 mellem kl. 8.00-12.00. Åbningstiden er kl. 8-15 alle hverdage, samt tillige 15-17 på tirsdage. Tandklinikken holder lukket i visse skoleferier. Uden for åbningstid henvises til Tandlægevagten i Esbjerg.