Tandpleje børn og unge

Alle børn og unge fra 0-22 år, som bor i Varde Kommune, kan gå gratis til tandlæge på Varde Kommunes klinik i Lerpøthus. Børn og unge indkaldes automatisk til klinikken. I indkaldes til det første besøg, når jeres barn er 8 måneder.

cc10fa36-cd79-449f-8d4b-67af1e865771

Målgruppen

Børn er fra fødslen automatisk tilmeldt i den kommunale tandpleje (Sundhedslovens § 127). I indkaldes til det første besøg, når jeres barn er otte måneder.

Alle børn og unge fra 0 til og med 19 år, som bor i Varde Kommune, kan gå gratis til tandlæge på Varde kommunes klinik i Lerpøthus.

Når det er ved at være tid til tandundersøgelse, kontrol eller andet, sender vi besked i eBoks om dette til forældrene. I indkaldelsen står det beskrevet, hvad barnet er indkaldt til. I vil modtage remindere på SMS op til besøget.

Er du mellem 18 – og 21 år, har du fremover mulighed for at fortsætte tandbehandling i den kommunale tandpleje.
Tilbuddet trådte i kraft 1. juli 2022, men årgange indfases gradvist i ordningen.
Se nedenstående oversigt over indfasningsperioden:

  • 2022: unge der fylder 18 år er omfattet.
  • 2023: unge der fylder 18- og 19 år er omfattet.
  • 2024: unge der fylder 18-,19- og 20 år er omfattet.
  • 2025: unge der fylder 18-,19-, 20- og 21 år er omfattet.

Det er dermed gratis at benytte Varde kommunale Tandpleje indtil du fylder 22 år.

Oversigt over indfasningsperiode

2022: unge der fylder 18 år er omfattet

2023: unge der fylder 18- og 19 år er omfattet

2024: unge der fylder 18-, 19- og 20 år er omfattet

2025: unge der fylder 18-, 19-, 20- og 21 år er omfattet

Det er gratis at benytte Varde kommunale Tandpleje