Omsorgstandpleje

Voksne, der på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap kun vanskeligt kan udnytte de almindelige tandplejeordninger i privat tandlægepraksis, har mulighed for at søge omsorgstandpleje

Dentist showing x-ray to the elder woman in the dentall office

Voksne, der på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap kun vanskeligt kan udnytte de almindelige tandplejeordninger i privat tandlægepraksis, har mulighed for at søge omsorgstandpleje (Sundhedslovens § 131) fra kommunen. Ordningen gælder først og fremmest beboere på plejehjem, samt ældre der opholder sig i eget hjem og modtager vidtgående hjælp fra hjemmepleje og hjemmesygepleje.

Formålet med omsorgstandplejen er at sikre en god tyggeevne, undgå smertefulde tilstande og derved bidrage til sundhed og livskvalitet. Tandplejetilbuddet omfatter forebyggelse og behandling, som ud fra en tandlægefaglig vurdering er nødvendig og realistisk at gennemføre.

Omsorgstandpleje varetages af den eksterne leverandør Hjemmetandplejen, som Varde kommune benytter. Behandlingen foregår i din egen bolig.

Hjemmetandplejen: https://hjemmetandplejen.dk/

Elder woman during the consultation with dentist