Ansøg om specialtandpleje

Læs mere om hvordan du ansøger om specialtandpleje i Varde kommunale Tandpleje

Close-up hand of dentist in the glove holds dental high speed turbine. The patient in blue chair at the background. Office where dentist conducts inspection and concludes.

Ansøg om specialtandpleje

Fagpersoner (fx sygeplejefaglige, eller pædagogfaglige), der har jævnlig kontakt med personen og har kendskab til dennes funktionsnedsættelse kan henvise borgere til specialtandplejen med henblik på visitationssamtale og -undersøgelse, hvor det vurderes, om borgeren hører til målgruppen.

Ansøgningsskema udfyldes og sendes til Varde kommunale tandpleje via sikker post: sikkerpost@Varde.dk

For børn og unge til og med 19 år er behandlingen i specialtandplejen gratis.

For borgere på 20 år og derover er den maksimale egenbetaling i 2024 kr. 2.200. Taksten reguleres en gang årligt.

 

European mid dentist woman in face mask working in dental clinic