Tandregulering

Her kan du læse mere om tandregulering. Klinikken er lukket de 3 dage før påske. Ved akut behov er klinikken i Esbjerg åben den 25. 26. -27. marts fra kl. 08.00 - 10.00, hvor I møder op på Tandreguleringsafdelingen, Jyllandsgade 79C, 6700 Esbjerg

Orthodontist hands placing braces on woman teeth.

Tandregulering

Hver gang barnet er til undersøgelse, vurderer vi tændernes frembrud og tandstillingen. Ved større afvigelser vil barnet blive henvist til vores specialtandlæge. Alle børn i 4.- 5. klasse vurderes med henblik på evt. tandregulering.

Hvis specialtandlægen vurderer, at det er nødvendigt at rette tænderne, bliver både I forældre og jeres barn indbudt til møde, hvor vi taler om behov og behandlingsmuligheder. Det er jer som forældre, der sammen med jeres barn beslutter, om I vil takke ja til behandling.

Der tilbydes kun tandreguleringsbehandling efter Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Varde Tandpleje kan derfor ikke tilbyde at rette tænderne, hvis problemet er rent kosmetisk, eller hvis tandbørstningen ikke er god nok. Tandregulering i Varde Tandpleje foregår på klinikken i Lerpøthus.

AdobeStock_493015081