Socialtandpleje

Socialtandplejetilbuddet er målrettet de mest socialt udsatte borgere, som ikke kan benytte de eksisterende tandplejeordninger i privat tandlægepraksis, omsorgstandplejen eller specialtandplejen.

Sterile tools for dentist in practice

Målgruppe

Kommunen tilbyder vederlagsfri akut smertelindrende og funktionsopbyggende tandpleje, herunder forebyggende råd og vejledning til vedligeholdelse af behandlingen, til borgere med særlige sociale problemer (Sundhedsloven § 134, stk 1 og 2.).

Det er med udgangspunkt i en konkret individuel vurdering, om borgeren er i målgruppen for at blive visiteret ind i Socialtandplejen og modtage tandpleje der. Kan en indskrevet borger i Socialtandplejen på et tidspunkt gøre brug af tandplejetilbuddet i privat praksis, omsorgstandplejen eller specialtandplejen, færdiggøres behandlingerne i Socialtandplejen og borgeren visiteres ud i et almindeligt tandplejetilbud.

Inden der igangsættes en behandling i Socialtandplejen skal der foretages en vurdering af og beslutning om, hvorvidt en borger er i målgruppen for Socialtandpleje. Ved vurderingen skal der tages stilling til om:

  • Borgeren tilhører de mest socialt udsatte grupper (sociale kriterier)
  • Borgeren kan ikke benytte de øvrige tandplejetilbud i privat tandlægepraksis, omsorgstandplejen eller specialtandplejen (forudsætninger for at benytte de øvrige tandplejetilbud)
  • Borgeren har ud fra en tandfaglig vurdering et konkret behandlingsbehov, som er omfattet af tilbuddet om socialtandpleje (konkret behov for tandpleje)

Socialtandplejetilbuddet tilpasses den enkelte borgers ønsker og behov samt mulighed for at gennemføre en given undersøgelse eller behandling. Hvis borgerens tilstand begrænser mulighederne for at udføre en klinisk tandbehandling, har den tandfaglige indsats først og fremmest til hensigt at holde borgeren fri for smerte og infektion