Samtykke

Her kan du læse mere om samtykke

Advanced Medicine, Trusted Care. Attractive woman at the dental office. Dentist examining patient’s teeth in clinic.

Generelt udtrykkeligt samtykke

Tandplejen skal informere dig og have din accept, inden vi behandler dit barn. Det hedder informeret samtykke.

Informeret samtykke

Vi vil naturligvis gerne, at forældre deltager i undersøgelser og altid i forhold til tandbehandlinger – specielt for børn under 12 år. Nogle gange vil vi bede forældre om at vente i venteværelset og så giver vi information før og efter behandlingen.

Kommer børnene alene til den aftalte tid, har man givet samtykke til udførelsen af den undersøgelse/behandling, der stod på indkaldelsen.

Et generelt udtrykkeligt samtykke betyder, at Tandplejen kan foretage sig alle de ting, der kan være nødvendigt i forhold til undersøgelser og forebyggende tandbehandling, hvis børnene kommer alene. Det kan være:

  • Røntgen af tænder
  • Forebyggende penslinger med natriumfluorid
  • Instruktion i tandbørstning og brug af tandtråd
  • Afpudsning og tandrensning
  • Forebyggende lakforsegling af tænderne

Når børnene bliver 15 år, har de selv retten til at blive informeret og acceptere eventuel behandling, men tandplejen har stadig pligt til at informere forældremyndighedens indehavere.

Der vurderes ikke at være særlige bivirkninger eller komplikationer forbundet med de ovenstående behandlinger for et sundt og raskt barn, men bliver undersøgelser og det forbyggende arbejde ikke udført, kan konsekvensen være forringet tandsundhed.

1. Røntgenundersøgelser:

Formål: Røntgenundersøgelser anvendes som hjælpemiddel ved tandundersøgelser og til kontrol af sygdomsudvikling mv.

Hvis der ikke optages røntgenbilleder ved behov, vil der være huller i tænderne eller andet der ikke opdages og der vil derfor være risiko for, at en tandbehandling ikke iværksættes i tide.

Der er ingen risiko for komplikationer eller bivirkninger.

Ved røntgenundersøgelse er den typiske stråledosis 0,01 mSv (stråledosis måles i enheder kaldet mSv). I Danmark har man beregnet, at hver indbygger per år i gennemsnit må modtage 4 mSv fra naturlig og menneskeskabt stråling – herunder indgår medicinsk stråling. Tandplejen arbejder generelt med så små stråledoser, at Statens Institut for Strålehygiejne (SIS) fra og med april 2007 anbefalede, at tandlæger ikke længere behøver anvende blyforklæder og hageskærme til patienterne.

2. Fluorbehandlinger og lakforseglinger:

Formål: Fluorbehandlinger og lakforseglinger anvendes for at undgå huller i at opstå og/eller medvirke til at standse udviklingen af huller i tænderne.

Hvis der ikke foretages fluorbehandling eller lakforsegling af tænder på børn, som har høj risiko for at få huller eller har begyndende huller i tænderne, vil udviklingen af huller fortsætte.

Der er ingen risiko for komplikationer, dog kan der forekomme forbigående irritation af følsomme slimhinder.

Der findes forskellige fluorbehandlingsmetoder, så det er meget få børn, der ikke kan fluorbehandles.

Ovennævnte behandlinger udføres af autoriserede tandlæger og tandplejere eller uddelegeres til klinikassistenter.

Tandplejen skal indhente samtykke til alle øvrige tandbehandlinger, da der skal gives en fyldestgørende og forståelig information før forældrene kan give samtykke til behandlingen.

Det generelle udtrykkelige samtykke kan på ethvert tidspunkt tilbagekaldes. Ønsker man ikke at give det generelle udtrykkelige samtykke, skal der gives besked til Tandplejen via digital post: sikkerpost@Varde.dk. Beskeden journaliseres og det skrives på forsiden af barnets stamkort.

I er altid velkomne til at kontakte Tandplejen, hvis I er i tvivl om ovenstående.

Bekendtgørelsen om samtykke kan læses her: https://www.retsinformation.dk/eli/mt/1998/161

I er altid velkomne til at kontakte Tandplejen, hvis I er i tvivl om ovenstående.

Kontakt | Background | Kommunikation