Private Leverandører

Der skal altid være indgået og underskrevet en behandleraftale mellem Varde kommunale tandpleje og den private leverandør før undersøgelse og behandling påbegyndes.

Private leverandører kan dog, i tilfælde af at ”nye” patienter henvender sig med akutte tilstande, udføre nødbehandling uden at der er indgået en behandleraftale før nødbehandlingen udføres. I disse situationer kan der kun faktureres ydelser vedr. akut nødbehandling.

Der skal altid ansøges forud for behandling ved ydelser/større behandlinger, der ikke er omfattet af BUT overenskomsten, for eksempel:

 • Operativ fjernelse af visdomstænder og andre tænder
 • Bideskinner/bidfunktionsbehandling
 • Protetiske erstatninger – faste som aftagelige
 • Ortodontiske behandlinger

Ansøgning skal indeholde:

 • Indikation for behandlingen, hvis det ikke fremgår af journaludskrift
 • Relevant journalmateriale og røntgen
 • Bekræftelse af at patient/forældre har givet samtykke til, at Tandplejen evt. indkalder patienten til sundhedsfaglig vurdering og visitation

Tilskud til ydelser der ikke er prisfastsat i BUT overenskomsten eller ikke er omfattet af BUT overenskomsten:

 • Varde kommune yder tilskud til tandbehandling i henhold til gældende lovgivning og vedtaget serviceniveau i Varde kommune
 • Tandplejen afregner kun elektroniske fakturaer som sendes via ean-nummer 5798004824023
 • For 0 – 15-årige betales 65% af BUT overenskomstens ydelser med faste priser
 • For 16 - 22-årige (født efter 31/12-2003) betales 100% af BUT overenskomstens ydelser med faste priser
 • Der ydes kun tilskud til behandlinger, der er godkendt af Tandplejen forud for behandlingen. Hvis der ikke er ansøgt forud for behandlingen, vil fakturaen blive afvist
 • Tandplejen yder kun tilskud svarende til de udgifter, der ville være forbundet med den pågældende behandling på kommunens egen klinik (lønninger, materialer, drift, afskrivninger mm.). Eventuel merpris, dvs. forskel mellem klinikkens pris og Tandplejens tilskud, afregner privat praksis med patienten som 100% egenbetaling
 • For flerfladet plastfyldninger og andre ydelser, der ikke er omfattet af BUT overenskomsten, gælder det, at Tandplejen max yder følgende tilskud:
 • Plastfyldning flerfladet (ydelse 235)                            564 kr.
 • Plast flerfladet – gradvis ekskavering (ydelse 275)    752 kr.
 • Plast præmolar to flader OK/UK                                  752 kr.
 • Plast præmolar tre flader OK/UK                                 845 kr.
 • Plast præmolar fire flader OK/UK                                939 kr.
 • Plast præmolar fem flader OK/UK                              1.127 kr.
 • Plast molar to flader OK/UK                                          752 kr.
 • Plast molar tre flader OK/UK                                         845 kr.
 • Plast molar fire flader OK/UK                                        939 kr.
 • Plast molar fem flader OK/UK                                      1.127 kr.
 • Operativ fjernelse af visdomstænder (amotio)           1.525 kr.
 • Bidfunktionsundersøgelse +bidskinne                        2.197 kr.

Hvis dit honorar er højere, afregnes merprisen med patienten (merpris er 100% egenbetaling)

Dental drills in dentists office, dental care