Børn 0-15 år i privat praksis

Børn og unge mellem 0-15 år har mulighed for at modtage tandplejetilbuddet (almindelig forebyggende og behandlende tandpleje inklusive tandregulering) hos privatpraktiserende tandlæge.

dental hygiene. happy little cute children with toothbrushes.

Børn 0-15 årige i privat praksis

Børn og unge mellem 0-15 år har mulighed for at modtage tandplejetilbuddet (almindelig forebyggende og behandlende tandpleje inklusive tandregulering) hos en privatpraktiserende tandlæge.

Hvis I ønsker at modtage tandplejetilbuddet i privat praksis, skal I give Varde Tandpleje besked om, hvilken tandlæge I ønsker, før I starter. Varde Tandpleje indgår derefter forældrekontrakt med jer om fritvalg, samt en kontrakt med den privatpraktiserende tandlæge om varetagelse af tandplejetilbuddet for jeres barn. Hvis I fraflytter Varde kommune, bortfalder begge kontrakter automatisk.

Little girl brushing her teeth with electric toothbrush in bathr

Tilskud og egenbetaling

Varde Kommune yder tilskud på 65 % af udgifterne, mens I selv skal betale 35 % af udgifterne. Der kan blive tale om yderligere egenbetaling, såfremt I vælger en privatpraktiserende tandlæge, hvis priser er dyrere end det, som Varde kommune accepterer.

Priseksempler:  

Eksempel på operativ fjernelse af visdomstand:

Pris hos praktiserende tandlæge 2.500 kr.

Udgift i Varde kommunale tandpleje 1.525 kr. 

Kommunalt tilskud: 65 % af 1.525 kr. = 992 kr.

Egenbetaling: 2.500 – 992 kr. = 1.508 kr.

Eksempel på plastfyldning tre flader i stor kindtand:

Pris hos praktiserende tandlæge 1.700 kr.

Udgift i Varde kommunale tandpleje 845 kr.

Kommunalt tilskud: 65 % af 845 kr. = 550 kr.

Egenbetaling: 1.700 – 550 kr. = 1.150 kr.

 

Eksempel på udgift til tandregulering hos praktiserende specialtandlæge:

Pris hos praktiserende specialtandlæge: 43.000 kr.

Udgift i Varde kommunale tandplejes afd. for tandregulering (altid en konkret individuel vurdering): 26.000 kr.

Kommunalt tilskud: 65 % af 26.000 kr. = 16.900 kr.

Egenbetaling: 43.000 – 16.900 kr. = 26.100 kr.

I kan se Varde kommunes aktuelle tilskudsbeløb på vores hjemmeside på: Information private leverandører – Tandplejen (vardekommune.dk)

Særlig behandlinger skal forhåndsgodkendes

Tandregulering samt andre særligt kostbare behandlinger, der udføres i privat tandlægepraksis og hvor der ikke er aftalt faste priser, må først iværksættes, når kommunen har godkendt behandlingstilbuddet fra den privat praktiserende tandlæge.

De ydelser i privat tandlægepraksis, der ikke kræver forhåndsgodkendelse af Varde Kommune, er ydelserne med fast pris i Børne- og Ungdomstandplejeoverenskomsten (BUT) og nødvendig visitation vedr. tandregulering hos specialtandlæge i ortodonti.

frit valg – tand