Specialtandpleje

Specialtandplejetilbuddet er målrettet sindslidende, udviklingshæmmede m.fl., der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, voksentandplejen eller omsorgstandplejen.

Dental drills in dentists office, dental care

Målgruppen

Specialtandplejetilbuddet (Sundhedslovens § 133) er målrettet sindslidende, udviklingshæmmede m.fl., der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, voksentandplejen eller omsorgstandplejen.

Målgruppen for specialtandpleje er borgere, der har en betydelig og varig nedsat funktionsevne fx som følge af sindslidelse, udviklingshæmning, autisme, cerebral parese eller hjerneskade. Personer med andre sygdomme, der medfører, at de har svært ved at medvirke til almindelig tandbehandling, kan også modtage tilbuddet (fx patienter med Parkinsons-sygdom eller sklerose). Specialtandplejen behandler både børn og voksne.

Specialtandplejen består af to dele: den kommunale specialtandpleje, som varetages i Varde Kommune og den regionale specialtandpleje i Region Syddanmark, hvortil vi henviser de patienter, der skal behandles i sygehusregi.

Tilbuddet omfatter al tandlægelig behandling og forebyggelse, der er behov for ud fra en tandlægefaglig vurdering, og som er realistisk at gennemføre.

dentist and patient discussion about planned teeth treatment in