Valg af tandlæge

Børn og unge har mulighed for at modtage det samlede tandplejetilbud (almindelig forebyggende og behandlende tandpleje inklusive tandregulering) hos en anden kommunes tandpleje.

Doctor dentist showing patient’s teeth on X-ray

Valg af tandlæge

Valg af tandlæge

Børn og unge under 21 år, som ønsker et andet tandplejetilbud end det, som ydes gratis i Varde kommunale tandpleje, kan vælge at modtage børne- og ungdomstandpleje i en anden kommunes kommunale tandpleje eller i privat praksis.

Tandlægeskift

Tandlægeskift mellem Varde Tandpleje og anden kommunes Tandpleje/privat praktiserende tandlæge kan kun foretages én gang årligt. Som udgangspunkt skal konkrete påbegyndte behandlinger færdiggøres, før der kan foretages tandlægeskift.

Serviceniveau

Uanset hvor I vælger at modtage tandplejetilbuddet til jeres barn, vil serviceniveauet være ensartet. Det vil sige, at indkaldelser til regelmæssige tandundersøgelser foretages med det interval, der er fastlagt af kommunalbestyrelsen i Varde Kommune – se afsnittet Undersøgelsestidspunkter. Det betyder også, at de tandbehandlinger, som jeres barn ikke ville kunne tilbydes i Varde Tandpleje, dem skal I selv betale 100 % i privat tandlægepraksis.

Tandplejetilbud i anden kommune

Børn og unge mellem 0-15 år har mulighed for at modtage det samlede tandplejetilbud (almindelig forebyggende og behandlende tandpleje inklusive tandregulering) hos en anden kommunes tandpleje (Sundhedsloven § 129).

Varde Tandpleje skal have besked før I starter

Hvis I ønsker at modtage det samlede tandplejetilbud i en anden kommunes Tandpleje, skal I give Varde kommunale tandpleje besked om, hvilken tandpleje I ønsker, før I starter.

I skal selv forud for valget, indhente tilsagn om, at den valgte kommune har kapacitet til at barnet fremover kan gå hos dem.

Varde Tandpleje indgår derefter en aftale med den anden kommunes tandpleje om varetagelse af tandplejetilbuddet for jeres barn. En kommune kan afvise at modtage børn og unge fra andre kommuner, såfremt de ikke har tilstrækkelig kapacitet.